Home Wie zijn wij Productiehuis Werkvormen Foto's Links Contact

Wie zijn wij?

CV's


Tim Boyenk en Gerard Roosloot

Gerard Roosloot en Tim Boyenk zijn twee bevlogen 'sociaal' ondernemers met een grote staat  van dienst en jarenlange ervaring. Zij hebben recentelijk hun krachten gebundeld op het terrein van bewonersparticipatie, maatschappelijke vraagstukken en sociaal beleid. Waar nodig en wenselijk worden andere gespecialiseerde collega’s ingehuurd. Daarbij kunt u denken aan journalisten, tekstschrijvers, trainers, vormgevers, fotografen, filmers en webmasters. En dit van een hoge kwaliteit voor een schappelijke prijs, want we hebben nauwelijks overhead!

Beide onafhankelijke adviseurs/ondernemers werken ruim 20 jaar samen  op het terrein van wijkgericht werken en bewonersparticipatie. Bedrijfsfilosofie is: het leveren van hoogwaardige en kwalitatieve diensten, die aansluiten bij de lokale behoeften (maatwerk). Projecten en programma’s worden creatief en interactief ontwikkeld en zijn tevens praktisch en toepasbaar. Niet alleen gericht op beleid en afstemming, maar ook op een goede uitvoering. Alle diensten, projecten en programma’s worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en andere belanghebbenden ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij vormen de primaire belangen en perspectieven van bewoners. Voor een uitgebreid CV voor de leden van de maatschap kunt u de betreffende pagina  aanklikken.