Home Wie zijn wij Productiehuis Werkvormen Foto's Links Contact

Werkvormen
en
methodieken

Er kan in overleg gekozen worden voor:

 •      U heeft dringend behoefte aan teambuilding. Wij maken in opdracht een passend
       aanbod werkvorm met nieuwe methodieken en trainingsvormen.
 •      Op de persoon gerichte supervisie om  te leren werken aan feed-back geven en
       ontvangen en de communicatie in de richting van partners en collega's verbeteren. 
 •      Onderzoek, begeleiding bij 'interactieve' beleidsvorming.
 •      Coaching en deskundigheidsbevordering.
 •      Projecten in de stijl als 'heel de buurt', ABCD, Kan wel! Mensen maken de stad,
       Woonateliers, (multiculturele) wijkfeesten en vele andere wijkactiviteiten.
 •      Cursussen, trainingen, leergangen, expertmeetings, studiedagen, seminars of
       conferenties.
 •      Wij kunnen in opdracht brochures, evaluaties, methodieken, audio-visuele
       presentates, bedrijfspresentaties, videoproducties en websites verzorgen, veelal in
       samenwerking met gespecialiseerde experts en professionals.