Home Wie zijn wij Productiehuis Werkvormen Foto's Links Contact

Productiehuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een productiehuis?

Participatie Netwerk Noord-Holland werkt als een productiehuis. De term productiehuis is ontwikkeld in de theaterwereld. In het huis wordt een scala aan producten ontwikkeld die een bijdrage gaan leveren aan vernieuwing van het wijkgericht werken, vrijwilligerswerk en bewonersparticipatie. Dit wordt ontwikkeld en uitgevoerd door een team van specialisten die zelf uit die wereld komen. Mensen uit de praktijk met met een stevige theoretische basis.
De specialisten kunnen ook worden ingezet als tijdelijk managers of adviseurs.
Onze specialisten richten zich niet
uitsluitend op moeilijke onderwerpen en dingen die niet kunnen, maar zien elk probleem als een uitdaging om mee aan de slag te gaan. Natuurlijk moet er voor iedere vraagstelling vanuit de bevolking of de partners een antwoord geformuleerd kunnen worden. Dan komen wij met onze slogan: niet meer denken in problemen, maar denken in uitdagingen en die voorzien van praktische en haalbare oplossingen.

Een gemeente, woningcorporatie, politie, welzijnswerk etc. die zich de vraag durft te stellen: doen we het goed? Of kan er een tandje bij? Of het tijd vindt voor vernieuwing... Dat soort gouddelvers kunnen bij ons terecht met hun vragen.  Speciale aandacht is er voor nieuw jonge talenten die staan te popelen om aan de slag te gaan.
De producties zijn divers, verrassend en regionaal verspreid, dit met kwaliteit, passie en professionaliteit als uitgangspunt.

Participatie Netwerk Noord-Holland is de aanjager waar iedereen die zijn beroep wil vernieuwen naar uitkijkt. Samenlevingsopbouw begint volgens ons bij een visie en ideeŽn! 
En verder creativiteit, inspiratie en betrokkenheid.

Periodiek zal het Participatie Netwerk Noord-Holland interactieve workshops organiseren om ontwikkeling op het sociale vlak goed in kaart te brengen en bij te houden.

 

Wat zijn de inhoudelijke onderwerpen, waar het Participatie Netwerk Noord-Holland zich mee bezig houdt?

  •      Wijkgericht werken en samenlevingsopbouw.
  •      Bewonersparticipatie en leefomgeving. Wijkbudgetten en wat kun je daarmee?
  •      Voorzieningen en behoefte onderzoeken gebruikers.
  •      Sociale veiligheidsprojecten.
  •      WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en cliŽntenparticipatie
  •      Jeugdbeleid en brede school.
  •      Integratievraagstukken en multiculturele samenleving.
  •      Vrijwilligersbeleid.

Hoe doen we dat?

Door afhankelijk van de vraag samen met de opdrachtgever en de deelnemers te kijken naar de werkwijze, methodieken en tijdsinvestering.  Klikt u voor een bloemlezing van mogelijkheden op de pagina Werkvormen.