Home Wie zijn wij

CV's
 Tim Boyenk
|
Gerard Roosloot

Tim Boyenk

21 jaar provinciaal (senior) adviseur bij Primo NH en rechtsvoorgangers IMCO en Voorwerk: arbeidsmarktbeleid, startende bedrijven en werkgelegenheidsprojecten. De laatste jaren actief geweest als projectleider wijk- en buurtbeheer en plattelandsprojecten. Nu zelfstandig ondernemer.

Opleidingen: HBO SCW met aantekening opbouwwerk. VO: volwasseneneducatie.

Foto-opleiding Vrije Studio Den Haag. Documentaire-opleiding: Open Studio Amsterdam.

Verdere relevante ervaringen: Oprichter en voorzitter bewonersorganisatie in Noordwijk  (ruim 12 jaar), bestuurslid natuur- en milieuorganisaties in Zuid-Holland. Tien jaar buurtwerker, vormingswerker en film- en fotodocent in de duin- en bollenstreek. Actief geweest als voorzitter in het lokaal bestuur(10 jaar). Ooit begonnen als zelfstandig ondernemer in de toeristische sector.

Woonachtig in Alkmaar en zeezeiler.

 

Gerard Roosloot

20 jaar adviseur, trainer, vormingswerker bij Volkshogeschool Bergen: specialist in de markt van volkshuisvesting, omscholing, wijkgericht werken. Daarvoor werkzaam bij KWJ Beweging van werkende jongeren, een zelfstandige jongerenorganisatie gelieerd aan de vakbeweging van het NKV.

Opleiding: Sociale Academie en VO supervisie en begeleidingskunde o.a. op anders leren leren en methode en methodieken

10 jaar zelfstandig ondernemer met tal van projecten in Noord-Holland en daarbuiten (zie overzicht hieronder).

Verder actief als voorzitter van Sportvisserij NoordWest Nederland, een federatie met meer dan 90 aangesloten verenigingen en ruim 80.000 leden. Recent een huis aangekocht in Zweden nabij de grens van Noorwegen, dat actief in de verhuursector is ondergebracht

Woonachtig en kantoor in Bergen N.H.

 

 
Gezamenlijke referentieprojecten:
 • Kompas op de Noord Heerhugowaard.
  Gestart in 2004, gericht op het opstellen van een  vraaggericht wijkontwikkelingsplan. Oorspronkelijk gestart met acht bewoners, uiteindelijk ingericht met diverse werkgroepen op het terrein van werkgelegenheid, voorzieningen, normen en waarden, woningbouw, etc. In 2008 doen nog steeds meer dan 60 bewoners actief mee. Inwoners van De Noord bezoeken massaal de jaarvergaderingen. Bewoners dragen zelf inhoud, proces, structuur en vorm. Instellingen, gemeente faciliteren. Het project heeft in 2007 een aanmoedigingsprijs gewonnen.
   

 • Diverse bewonersconferenties.
  Interactieve bijeenkomsten, die zijn bedoeld om bewoners te ondersteunen in hun werkzaamheden in de wijk. Om op deze manier een verdere bijdrage te leveren aan creatieve werkvormen en methodische ontwikkelingen en te zorgen voor continuïteit en inspiratie bij bewonersorganisaties. Onder andere in Haarlem, Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard, Purmerend en Hilversum. De waardering van onze inzet, ook in de evaluatieformulieren, was in het algemeen goed! 
   

 • Meerdere Olympiades in Noord Hollandse gemeenten.
  Een methodiek om samenwerkende partners op de strategisch, operationeel en uitvoeringsniveau nader tot elkaar te brengen. Bewonersperspectieven staan hierin centraal. Een optimale vorm van interactieve beleidsvorming. Uitgevoerd o.a. in Haarlem, Lelystad, Purmerend, Zaanstad, Hoorn, Heerhugowaard, Velsen. Resultaat is gericht op de continuïteit en vernieuwing van wijkgericht werken en functioneert tot op de dag van vandaag op tal van plekken.
   

 • Scholing en training van wijk- en bewonersorganisaties. 
  Sociale wijkvisie, ondersteuning van en advisering aan diverse dorpsraden en dorpshuizenbestuurders, samenwerken met derden, communicatie en PR, visie en strategie zijn de voornaamste thema’s. Resultaat leidt tot  beter cohesie, ABCD, vinden en binden van vrijwilligers, besturen van de eigen organisatie waaronder kwalificeerde en toegeruste wijk- en bewonersorganisaties. Uitgevoerd  o.a. in Haarlem, Purmerend, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Hoorn, Hilversum, Almere.
   

 •  Herinrichting van een gemeenschappelijk binnenterrein in Burgerbrug (gemeente Zijpe) in samenwerking met corporatie, gemeente, een actief bewonerskader.
   

 • Haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding bij de Multifunctionele Accommodatie de Muiter in Medemblik. Behoefteonderzoek onder bewoners naar de functies van dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee.
   

 • In samenwerking met het LSA (Landelijk Steunpunt Aandachtswijken) introductie en implementatie van projecten ‘Kan Wel’ bij diverse woningcorporaties in Noord-Holland. Resultaat: uitbreiding van methodieken en een succesvol project voor woningcorporaties om met interactieve beleidsvorming en bewonersparticipatie aan de slag te gaan. Inhoudelijke bijdrage geleverd aan de opstart van het project 'wijkontwikkeling' in vier wijken van de corporatie 'Pré-wonen' in Haarlem en Beverwijk.
   

 •  Introductie en implementatie van 'buurtbemiddeling'. Speciaal getrainde vrijwilligers lossen in preventieve zin burenconflicten op.
   

 • Ondersteunen en mede uitvoering geven aan buurt- en wijkfeesten. Resultaat: versterking van de sociale cohesie in wijken en buurten. In 2010 de projectleider bij Dock opbouwwerk in de herstuctureringswijk  Delftwijk voor het multiculturele wijkfeest 'de dag van de soep'. Begeleiding van renovatie van kleinschalige winkelcentra o.a. in de Hoef en De Mare in Alkmaar.
   

 •  Introductie en implementatie van project Stap2;  interculturalisatie van vrijwilligerswerk met als resultaat het traditionele vrijwilligerswerk toegankelijk maken voor mensen met een andere culturele achtergrond.
   

 • In samenwerking met lokale organisaties thema-avonden samenleven in de wijk waaronder de dag van de dialoog organiseren. Met als resultaat een bijdrage leveren aan integratievraagstuk en begripsvorming tussen de diverse bevolkingsgroepen.
   

 • Scholing en training van gemeenteambtenaren, opbouwwerkers en wijkconsulenten van corporaties.
  Ondersteuning en methodiekontwikkeling bij de uitvoering van hun professie o.a. Alkmaar, Zeist, Purmerend, Hoorn, Hilversum, Zaanstad, Wormer, Haarlem, Beverwijk en Den Helder. Resultaat is sterk lokaal en individueel bepaald. Leergangen aanbesteding opbouwwerk (in nauwe samenwerking met de stichting  Dock Rotterdam).
   

 • Mensen maken de Stad”  en de straatladder; introductie en implementatie van deze Rotterdamse methodiek in Hilversum en Alkmaar.
   

 • Gastdocentschappen 'Welzijn in de wijk' en 'Wijkgericht werken' bij de Hogeschool InHolland in Alkmaar ,Haarlem en de HBO SCW in  Amsterdam.
   

 •  'Sociale' veiligheid en bewonersparticipatie in samenwerking met NIZW, VNG Noord-Holland, Verwey-Jonker, Stichting politie en samenleving, de Politieacademie, het Centrum criminaliteitpreventie en de politie NHN.
   

 • Eat, greet and meet bijeenkomst voor 15 directeuren/managers van gezaghebbende woningcorporaties in Noord-Holland  over 'sociaal' investeren. 
   

 • WMO advisering eerste prestatieveld 'sociale leefomgeving' voor dorpsraden en dorpshuizen. 
   

 •  Videoproductie over de achtergrond en leefwijzen van woonwagenbewoners. En de grote jeugdmanifestatie 'de schatten van Overdie' in Alkmaar.
   

 • Diverse publicaties over wijkgericht werken en sociale activering. Tal van spraakmakende interviews en artikelen in de diverse vakbladen en IMCO-context.

   

   Home Wie zijn wij